L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es reorganitza per seguir oferint els serveis imprescindibles

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es reorganitza per seguir oferint els serveis imprescindibles

  • Les àrees de l’Ajuntament, Nostraigua i Nostreserveis que presten serveis públics bàsics o estratègics segueixen actives en règim de teletreball, excepte el personal obligat a prestar els seus serveis de forma presencial
  • La resta de personal que no forma part dels serveis mínims essencials continua també treballant en tasques no ordinàries i posarà especial èmfasi en l’atenció a la ciutadania a través de trucades a la gent gran, altres col·lectius vulnerables i empreses

L’alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha decretat aquest dilluns al vespre, noves mesures excepcionals que determinen la previsió de serveis públics bàsics o estratègics i la restricció de la mobilitat del personal al servei de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i els seus ENS dependents amb la finalitat de reduir al màxim la propagació del COVID-19.

Es tracta d’un canvi organitzatiu que permet, malgrat el tancament de tots els equipaments municipals, que tot el personal pugui continuar treballant. Això és possible perquè s’implanta la modalitat de teletreball, tant per les àrees considerades serveis mínims essencials, com la resta de personal que executarà plans de teletreball i tasques no ordinàries. Queden exclosos del teletreball els empleats que estiguin obligats a prestar els serveis de forma presencial, que hauran de seguir les mesures de prevenció oportunes.

Així doncs, en relació amb el personal de l’Ajuntament, s’estableixen com a serveis mínims essencials presencials la Policia Local, les Agents Cíviques, la Centraleta i l’Atenció Domiciliària dels Serveis Socials. D’altra banda, s’han decretat com a serveis mínims essencials no presencials, en aquest cas en règim de teletreball executant tasques ordinàries, el Gabinet d’Alcaldia, Comunicació Corporativa, Atenció Ciutadana, Informàtica, Innovació Administrativa, Secretaria General, Intervenció General, Tresoreria, Recursos Humans i Contractació.

Pel que fa a Nostreserveis, es mantenen com a presencials el personal d’Enllumenat, Neteja d’edificis (per aquells que romanguin oberts) i Brigades (per urgències en via pública) i no presencials, el Personal tècnic i Administratiu.

Finalment, per Nostraigua s’estableix com a presencial el personal del Servei d’Aigües, Clavegueram, Depuració i Gerència, i com a no presencial l’Atenció a l’usuari.

Altres tasques no ordinàries com trucades a la gent gran i altres col·lectius

La resta d’àrees i de personal que no formen part dels serveis mínims essencials estaran també en règim de teletreball executant tasques no ordinàries i plans de teletreball que disposin els caps de cada un dels serveis.

És a dir, continuaran treballant en altres tasques, posant especial èmfasi en l’atenció a la ciutadania. Per aquest motiu hi haurà personal que repassarà tot el cens municipal  per poder fer trucades a la gent gran i preguntar com es troben i si necessiten medicaments, menjar o qualsevol altra cosa. Aquesta tasca de seguiment a la gent gran es farà conjuntament amb grups de voluntaris com els joves, que ja s’estan organitzant al respecte. Les trucades a la ciutadania es duran a terme també a altres col·lectius per informar-los de les mesures imposades, recomanacions i/o per detectar possibles casos de necessitat d’assistència social. També s’efectuaran trucades a les empreses per veure com estan passant la crisi i informant-los de les ajudes a les quals es podran acollir.

D’altra banda, aquest personal també treballarà en la posada al dia dels expedients; desenvolupant tasques de formació; creant plans de millora dels serveis; actualitzant bases de dades, protocols, manuals, procediments o elaborant classes o continguts online per als usuaris, entre d’altres accions.

Tot el personal en règim de teletreball podrà ser requerit en qualsevol moment per a realitzar tasques presencials, tal com estableix la normativa per als empleats públics.

Comparteix aquest article