L’Ajuntament de Mont-roig del Camp modifica les ordenances fiscals per a l’exercici 2024

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp modifica les ordenances fiscals per a l’exercici 2024

  • Resum ordenances fiscals 2024

    Puja l’IBI, la brossa i l’impost de vehicles, entre d’altres, amb l’objectiu de fer front a la inflació i adequar la recaptació al cost real dels serveis

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat avui la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2024, en una sessió plenària extraordinària que ha tingut lloc aquest migdia. El punt ha quedat aprovat amb el vots favorables de l’equip de govern (PSC-CP i IMM). Els grups municipals d’ERC-AM i Junts hi han votat en contra. Vox no ha estat present a la votació.

La modificació d’algunes de les ordenances impliquen un augment contingut dels impostos amb l’objectiu de, per una banda, poder mantenir els serveis que ofereix l’Ajuntament i, per l’altra, poder fer les inversions previstes durant el mandat. S’ha de tenir en compte que aquestes ordenances s’apliquen en un context de forta pressió inflacionista, un increment destacat dels costos energètics, una pujada notable de les matèries primeres i davant l’increment previst en la despesa regular de la pròpia administració per fer front als costos del personal.

Cal tenir en compte que aquest augment, que de mitjana suposarà un increment de 10 euros al mes per a les famílies del municipi en relació al 2023, replica una situació que s’està donant a bona part d’ajuntaments catalans.

Principals modificacions

IBI – Quant a l’Impost de Bens Immobles (IBI) s’aplicarà un nou gravamen per l’IBI urbà que representa un increment del 10 %. Aquest és l’impost que paguem per l’habitatge on vivim i que es calcula segons el seu valor cadastral. A més, l’IBI classificat com industrial, comercial, d’oci i hostaleria, també pujarà un 10%. Es congela l’IBI rústic. Cal tenir en compte que l’IBI és el principal impost amb el qual es financen els ajuntaments, per tant, amb aquest increment es podran fer front a les pujades dels costos suportats per l’ajuntament, pel que fa a personal, llum, serveis, material, manteniment i obres, entre d’altres.

IVTM – Quant a l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica hi haurà un increment del 8%. Aquesta pujada, suposarà, en el cas de vehicles de gamma mitja, un increment de 12 euros més en el rebut anual. Per altra banda, s’elimina la bonificació a ciclomotors i motocicletes per complir la legislació d’emissió de sorolls i fum, per no ser una bonificació prevista en la llei d’Hisendes Locals. El que no s’eliminen són les bonificacions per vehicles elèctrics, híbrids i no contaminants, que es mantenen.

BROSSA – El rebut de la brossa és el que més puja per poder fer front al cost real del servei, especialment pel que fa al tractament de la fracció resta, que s’ha doblat en els darrers anys. Així, dels 63 € per tona que pagava l’Ajuntament al 2017, es preveu que s’hauran de pagar uns 136 € per tona el 2024. Amb la taxa recaptada fins ara l’Ajuntament no pot cobrir tot el cost del servei, especialment per aquest increment en el cost del tractament dels residus que no es reciclen. En aquest sentit, cal recordar que el volum de fracció resta que no es recicla correctament i els impropis que es troben als contenidors de reciclatge són molt elevats al municipi.

Per tant, l’Ajuntament opta per adequar el màxim possible el que rep per la taxa amb el cost real de la gestió dels seus residus, tenint en compte també que el 2025, per obligació legal, el que recapti amb la taxa de brossa haurà de cobrir íntegrament els costos del servei. Per aquest motiu, al rebut anual, l’impost de la brossa s’incrementarà una mitjana de 30 euros anuals.

IIVTNU – Pel que fa a la Plusvàlua s’actualitzen els coeficients de generació als disposats per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2023 i s’incrementa el gravamen del 24,5 % al 30 %. Es tracta d’un gravamen que es trobava per sota de la majoria d’ajuntaments del territori, ja sigui per dimensions o per característiques similars, com son Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Calafell, Constantí, el Morell, Reus o Riudoms. Recordem que la plusvàlua grava la venda d’habitatges, i preveu un gravamen que és més elevat com més ràpid sigui el traspàs amb l’objectiu de penalitzar l’especulació immobiliària.

Altres taxes

Pel que respecta a l’ICIO, l’impost de construccions i obres, se li dona al redactat de l’ordenança un redactat més acurat per adequar-lo a la normativa, d’acord amb la llei, adequant també la bonificació prevista per adaptacions d’habitatges.

En la taxa llicència ambiental d’obertura d’establiments s’eliminen exempcions i es modifica la taxa per modificacions de dades d’habitatges d’ús turístic, que passa de 24€ a 65€.

Podeu seguir el ple sencer a través d’aquest enllaç.

 

Comparteix aquest article