L’Ajuntament engega una campanya de civisme per evitar els abocaments de residus a la via pública

L’Ajuntament engega una campanya de civisme per evitar els abocaments de residus a la via pública

  • La voluntat és frenar l’increment detectat les darreres setmanes i conscienciar de la despesa extraordinària que genera aquesta situació

 L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha detectat, en les darreres setmanes, un increment d’abocaments de restes de poda, mobles i deixalles diverses a la via pública. Per aquest motiu i per tal de conscienciar de la despesa extraordinària que genera aquesta situació i per evitar, al mateix temps, la mala imatge que ofereix el municipi, s’ha decidit realitzar una campanya per fomentar el civisme entre la ciutadania.

D’una banda, la campanya fa incidència en l’obligació dels professionals del sector de la jardineria que no poden deixar les restes de poda en els contenidors de la via pública o les deixalleries municipals, que són d’ús exclusiu per als particulars. En aquest sentit es fa una crida a denunciar les actituds incíviques o il·legals a través de la seu electrònica o el correu de l’Ajuntament.

De l’altra, es vol informar que els residus voluminosos s’han de dipositar obligatòriament a les deixalleries o trucar per sol·licitar-ne la recollida, en lloc abocar-los a les illes de contenidors. Així mateix s’explica que els abocaments requereixen de serveis excepcionals de recollida que suposen un increment en la despesa i que, si no s’aconsegueix frenar, poden acabar repercutint en les taxes d’escombraries.

Crida al civisme

L’Ajuntament treballa de costat amb el servei de recollida de residus i neteja viària per tal millorar el servei i fer front a aquests abocaments però es reclama el civisme de totes les veïnes i veïns per revertir aquesta situació. En aquest sentit, els agents i les agents cíviques que diàriament treballen als carrers del municipi, s’encarregaran d’informar correctament als veïns i veïnes dels casos en què s’ha d’utilitzar la deixalleria.

Nous horaris deixalleriesRecordem que aquest estiu s’ha ampliat l’horari de les deixalleries per tal de facilitar-ne l’accés. Així doncs les deixalleries de Mont-roig (camí dels Comellarets, T-323, al punt quilomètric 1,7) i de Miami Platja (Avinguda de Veracruz a la part posterior del cementiri, polígon 17, parcel·la 74) obren de dilluns a divendres de 9.00 a 12.45 h i de 16.00 a 19.00h i els dissabtes de 9.00 a 12.45h.

Els residus que s’han de portar obligatòriament a la deixalleria són: restes de poda i jardineria, mobles, neveres i electrodomèstics, aparells informàtics, fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, piles i acumuladors, dissolvents, pintures i vernissos, olis minerals usats, pneumàtics, ferralla i tèxtils.

El servei de recollida de mobles i voluminosos també es pot sol·licitar al telèfon 607 159 243.

Expedients sancionadors

Tot i que l’objecte de la campanya és conscienciar i coresponsabilitzar a la ciutadania, recordem que les persones que no compleixin amb la norma hauran de fer front a la corresponent sanció.

En aquest sentit, l’any 2019 es van iniciar 14 expedients sancionadors relacionats amb l’abocament de residus fora del lloc habilitat. Des de principi d’any ja s’han iniciat 8 expedients sancionadors amb el mateix motiu. Les sancions que es poden aplicar per infraccions lleus van dels 400 fins a 4000€ i per infraccions greus de 4001 fins al límit de la potestat sancionadora que és de 30.000€ en municipis de menys de 50.000 habitants.

Comparteix aquest article