L’Ajuntament recorda que el sector de la construcció ha d’aturar totes les obres

L’Ajuntament recorda que el sector de la construcció ha d’aturar totes les obres

  • El decret aprovat pel Govern estatal suspèn tota activitat productiva en aquest sector ja sigui a l’exterior o a l’interior de qualsevol habitatge, pública o privada.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp recorda que el sector de la construcció, molt important al nostre municipi, és un dels que han quedat aturats en la seva totalitat després del decret del dia 29 de març en el qual el govern regula noves accions en la llita contra el Covid-19. Des del 29 de març i fins el 9 d’abril, queda totalment prohibit qualsevol obra ja sigui pública o privada, a l’exterior o a l’interior dels habitatges. La mesura compta amb el suport de tots els gremis de la construcció del país així com els col·legis professionals d’arquitectes i tècnics. L’incompliment d’aquest decret provocarà la imposició de sancions econòmiques.

Recordem que el reial decret regula també un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. Al mateix temps, el decret  suspèn totes les activitats laborals que no hagin estat paralitzades com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establert el 14 de març, sempre que no estiguin associades als sectors qualificats com a essencials en l’annex del Reial Decret llei 10/2020.

En conseqüència, totes les obres d’iniciativa privada que no estiguin associades o vinculades a la prestació d’un servei qualificat d’essencial queden suspeses al menys fins el  dia 9 d’abril.

Comparteix aquest article