L’art de la pedra seca ha estat declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO

L’art de la pedra seca ha estat declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO

La Barraca del Miquel Terna és una de les 5 construccions de pedra seca del municipi declarades BCIN

Mont-roig del Camp compta amb 5 barraques de pedra seca declarades Bé Cultural d’Interès Nacional

L’art de la pedra seca ha estat inclòs a la Llista Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Així s’ha acordat en la 13a Sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco, celebrada a la República de Maurici, aquesta setmana. La inclusió de l’art de la pedra seca ha estat presentada en una candidatura conjunta de vuit estats europeus: Xipre, Grècia, Croàcia, Eslovènia, Suïssa, Itàlia, França i Espanya.

El seu nom oficial és, en anglès: «Art of dry stone: knowledge and techniques» (L’art de la pedra seca: coneixements i tècniques).

Mont-roig del Camp té identificades més de 130 construccions de pedra seca al seu terme municipal. Cinc d’aquestes barraques estan declarades Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de zona d’interès etnològic, per ser les millors conservades, per la seva singularitat, monumentalitat o diversitat tipològica, i constitueixen un museu a l’aire lliure. Es tracta, concretament,  de la “Barraca del Miquel Terna”, la “Barraca dels Comuns del Pellicer”, la “Barraca del Jaume de la Cota”, la “Barraca en espiral” i la “Barraca dels lliris”. De fet, es tracta de l’únic municipi del Principat que compta amb 5 exemplars declarats BCIN.

Antecedents

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp del passat 25 de gener de 2017 va aprovar unànimement una moció de suport a la candidatura de les construccions de pedra seca del Mediterrani com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

En aquesta moció es reconeixia públicament la tasca d’entitats culturals molt lligades al nostre municipi com l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional i molt especialment el Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, per treballar incansablement per aconseguir aquest reconeixement mundial.

Amb la moció també s’acordava enviar una carta des de l’Ajuntament de suport a la candidatura. En aquest sentit, l’alcalde Fran Morancho i en execució de l’acord adoptat pel Ple va enviar una carta a la direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en què s’expressava l’adhesió i suport a la candidatura que, aquest mes de novembre de 2018, ha esdevingut una realitat.

Comparteix aquest article