L’Ermita de la Mare de Déu de la Roca serà declarada Bé Cultural d’Interès Nacional

L’Ermita de la Mare de Déu de la Roca serà declarada Bé Cultural d’Interès Nacional

  • La Direcció General de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha tret a informació pública, aquest 7 de desembre, l’expedient de declaració de BCIN de l’Ermita, en la categoria de Monument Històric

Ermita de la Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp

Mont-roig del Camp està d’enhorabona en l’àmbit cultural ja que la Generalitat de Catalunya ha tramitat la declaració de l’Ermita Mare de Déu de la Roca com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). I aquesta és la màxima protecció que pot tenir un element patrimonial català.

L’any 2019 la Direcció General de Patrimoni Cultural va iniciar els tràmits per la declaració de BCIN de l’Ermita, però degut a la pandèmia la tramitació va quedar aturada. Així doncs, després de dos informes preceptius per part de l’Institut d’Estudis Catalans i del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, la Conselleria de Cultura ha incoat l’expedient per declarar l’Ermita Mare de Déu de la Roca com a BCIN en la categoria de Monument Històric. Aquesta declaració no protegirà tan sols el conjunt arquitectònic de l’Ermita Mare de Déu de la Roca sinó que s’estén també el seu entorn de protecció.

  • Publicació al DOGC, en què s’incoa l’expedient de declaració de Bé Cultural d’interès Nacional, a favor de l’Ermita Mare de Déu de la Roca.

I és la combinació de patrimoni cultural i espai natural el que confereix a l’Ermita Mare de Déu de la Roca aquest alt valor com a element patrimonial essencial per a la història i la identitat del municipi. Sense l’Ermita Mare de Déu de la Roca no s’entén la història de Mont-roig del Camp. De fet, a nivell històric, l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca està documentada per primer cop el 1230 en un testament. Els seus orígens es perden en la llegenda, que situa el 1153 la troballa de la imatge de la Mare de Déu de la Roca per part d’un pastor. Un indret espectacular i en bon estat de conservació on hi conflueixen en equilibri natura, paisatge, fe, història i llegenda.

L’Ajuntament es suma a la voluntat de la Conselleria de Cultura de declarar l’Ermita Mare de Déu de la Roca com a Bé Cultural d’Interès Nacional ja que aquest fet tindrà un impacte molt positiu pel municipi. Per un costat, s’eleva el grau de protecció patrimonial del conjunt de l’Ermita i per l’altre costat, l’atracció de turisme cultural i de natura a l’Ermita Mare de Déu de la Roca i al seu entorn es veurà incrementat.

Si després del període d’exposició pública no es presenta cap al·legació, l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca es sumarà als altres elements arqueològics i arquitectònics que tenen la protecció de Bé Cultural d’Interès Nacional de Mont-roig del Camp. Aquests elements són les restes arqueològiques de la Fortalesa i la Botiga del Blat de Miramar, les cinc barraques de pedra seca i el Mas Miró.

Comparteix aquest article