Les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OMAC) implanten la signatura biomètrica per deixar enrere l’ús del paper

Les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OMAC) implanten la signatura biomètrica per deixar enrere l’ús del paper

  • Les noves tauletes digitals faran possible que les instàncies i la documentació presentada de forma presencial es traslladi a mitjans electrònics, garantint l’autenticitat dels documents.

Aquest dilluns 4 de novembre ha començat a funcionar la signatura biomètrica a les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania de Miami Platja, una millora que ja s’havia posat en marxa a les oficines de Mont-roig fa uns dies. Es tracta d’un pas més en el procés de digitalització de l’Ajuntament, i és un dels punts d’acompliment del Pla de Millora de les OMAC.

Dins del procés de transformació digital, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha fet un pas més per deixar enrere el paper, no només en la gestió interna del procediment sinó des de la mateixa sol·licitud, i ho fem amb la implantació de la signatura biomètrica a les OMAC’s.  Des d’avui mateix, a les OMAC’s de Mont-roig i de Miami Platja ja no s’imprimiran documents per signar en paper sinó que es podran signar a mà directament en unes tauletes especials, d’una manera més senzilla i ràpida que la utilitzada fins ara.

D’una banda farà que l’atenció ciutadana sigui més àgil, i de l’altra, els departaments iniciarem el procediment corresponent amb un document electrònic que no serà còpia de l’original, sinó que serà l’original. La signatura biomètrica o signatura manuscrita electrònica permet no sols captar la grafia, sinó també els trets biomètrics que vinculen de manera única al signant i que, per tant, permeten prevenir la suplantació de la identitat del signant en el document. En resum és una signatura més àgil, més segura i més sostenible ja que contribueix, a l’eliminació progressiva del paper, reduint la petjada ecològica.

Millora a les OMAC

Aquesta nova signatura biomètrica, juntament amb l’entrada en funcionament fa uns mesos  del servei de cita prèvia i del temps d’espera és un dels resultats del Pla de Millora que s’està desplegant amb l’objectiu de millorar la relació entre la ciutadania i l’administració, facilitar al màxim la gestió dels tràmits i les sol·licituds d’informació.

Les pròximes accions

Finalment,  i per tal de facilitar a la ciutadania l’obtenció de certificats digitals per a la seva identificació, en especial, a aquells que estan obligats a relacionar-se electrònicament, i per tal d’impulsar l’e-administració, s’està treballant perquè les OMAC siguin també Entitat de Registre IdCat.

Les  OMAC són l’enllaç presencial entre la ciutadania i l’Ajuntament. Tenen vocació de servei públic i la voluntat que els usuaris marxin de les oficines satisfets amb la petició demanada i havent obtingut solucions a les seves sol·licituds. Unes oficines que han vist com les seves funcions anaven evolucionant i que requerien nous protocols per adaptar-se a les noves necessitats, entre elles adaptar-se a la transformació digital de la societat i assistir als ciutadans en la tramitació telemàtica.

Comparteix aquest article