Nova línia de subvencions de serveis socials en l’àmbit de la salut

Nova línia de subvencions de serveis socials en l’àmbit de la salut

  • Fins al 30 d’octubre es pot demanar aquest ajut per adquirir o reparar ulleres, despeses del dentista  o per adquisició i reparació d’audiòfons, entre altres

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha posat en marxa des de la Regidoria d’Acció Social una nova línia de subvencions en l’àmbit de la salut que estan actives fins al dia 30 d’octubre.  Aquesta nova subvenció  té una  partida pressupostària de 6.000 euros i les bases especifiquen  que el seu objecte és millorar la qualitat de vida de les persones empadronades al municipi, en concret les que pertanyin a nuclis familiars desafavorits, persones amb discapacitat o gent gran.

Les despeses subvencionables en aquesta línia d’ajuts són:

  1. adquisició, reparació i adaptació d’ulleres
  2. despeses d’odontologia
  3. adquisició, reparació i adaptació d’audiòfons
  4. adquisició de productes ortopèdics: caminadors, bastons, cadires de dutxa, baranes i agafadors de bany

Respecte del cost de la despesa subvencionada, atenent els criteris socials i econòmics de la convocatòria, l’import  de la bonificació oscil·larà entre diversos trams: 100&, 50%, 0%

Per a més informació es poden consultar les bases i la convocatòria que es troba a la web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

https://mont-roig.cat/govern-obert/transparencia/convocatories-de-subvencions-i-ajuts/

L’enllaç per tramitar la subvenció és el següent:

https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/156b145b-8177-4455-967a-3db2b1696980

Per qualsevol dubte sobre la tramitació d’aquesta subvenció els interessats s’han de dirigir al Departament de Serveis Socials, als telèfons 977837553 (Mont-roig) I 977172758 (Miami Platja)

Comparteix aquest article