Presentació pública a Bonmont del “Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030” en un acte obert a tota la ciutadania

Presentació pública a Bonmont del “Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030” en un acte obert a tota la ciutadania

  • L’acte tindrà lloc a la Casa Club el dimarts 19 de novembre a les 19.00h i comptarà amb l’alcalde i els responsables tècnics del pla que respondran els dubtes als veïns i veïnes

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp organitza el proper dimarts 19 de novembre a les 19h a la sala d’actes de la Casa Club de Bonmont una sessió informativa per donar a conèixer el “Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030”. Es tracta de la presentació del document elaborat amb la participació de la ciutadania que va ser aprovat en un ple municipal celebrat el mes de maig, amb els vots favorables de pràcticament tots els regidors de l’Ajuntament. El document recull l’opinió de tots els agents del territori i conté les dimensions de gestió pública municipal per als pròxims deu anys.

L’acte de presentació comptarà amb la presència de l’alcalde del municipi, Fran Morancho, i la resta dels regidors del municipi que ho desitgin i els tècnics responsables de la redacció del pla estratègic. Després de la presentació del projecte hi haurà un refrigeri on els assistents podran conversar amb els redactors del Pla Estratègic i els regidors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per realitzar-los les consultes que creguin pertinents.

Participació ciutadana en totes les etapes d’elaboració 

Els treballs del Pla Estratègic 2020-2030 s’han desplegat tenint com a referent constant la participació ciutadana: en la diagnosi, en la determinació de l’abast, en la definició de la càrrega estratègica i, fonamentalment, en l’estructuració de les accions que s’hauran de desenvolupar en la pròxima dècada. En aquest sentit, s’ha potenciat la participació externa a l’Ajuntament per donar cabuda al màxim de sensibilitats i opinions a través de diverses accions.

En concret, al llarg del darrer any s’han dut a terme tallers participatius a Mont-roig i a Miami Platja, s’han posat urnes per recollir propostes, s’ha fet una dinàmica participativa dedicada a la gent gran, activitats a les tres escoles del municipi, dinàmiques DAFO als dos instituts, entrevistes a 13 representants electes del municipi, entrevistes amb representants d’entitats cíviques i agents socials, així com amb veïns i veïnes particulars i amb funcionaris públics i antics treballadors de l’Ajuntament.

El resultat final és un Pla Estratègic dividit en dos documents. El primer d’ells conté la primera fase del projecte que ha consistit en la identificació de l’estat actual del municipi. A través de l’elaboració d’una diagnosi municipal s’ha determinat el posicionament de Mont-roig del Camp amb l’objectiu de conèixer el punt de partida des del qual fonamentar les estratègies adequades.

Aquest mateix document, elaborat amb dades d’organismes oficials així com recollint informació de veïns/es, entitats, tècnics i grups polítics, compta també amb un estudi de les principals fortaleses i debilitats que actualment ha de fer front el municipi, i les oportunitats i amenaces que cal donar resposta en un futur.

Es plantegen més de 100 accions per desenvolupar

Amb aquest treball d’anàlisi s’ha pogut dur a terme la segona fase del projecte que conté el Pla d’Acció. En aquest cas es tracta d’un document que descriu detalladament les actuacions que s’han de desenvolupar en els pròxims deu anys indicant com, quan i el pressupost aproximat que requereixen. Per elaborar aquest segon document, a més, s’han dut a terme consultes a experts de diversos àmbits de fora del municipi.

En total s’han plantejat 109 accions que estan agrupades en quatre grans blocs. Es tracta d’actuacions per aconseguir posicionar territorialment Mont-roig del Camp, perquè l’Ajuntament sigui innovador i eficient en la gestió, per dissenyar un urbanisme intel·ligent i per fer un municipi econòmicament competitiu.

Comparteix aquest article