Reconegut l’esforç de l’Ajuntament per dotar de transparència els processos de selecció de personal

Reconegut l’esforç de l’Ajuntament per dotar de transparència els processos de selecció de personal

  • La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer han inclòs al Banc de Bones Pràctiques la Comissió de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
  • La iniciativa ha estat valorada pel fet de ser una aportació innovadora i de qualitat en la temàtica de Recursos Humans
Ajuntament de Mont-roig del Camp

Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’experiència  “Comissió de Recursos Humans Municipals. Selecció de personal amb participació ciutadana” de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha estat seleccionada com a una Bona Pràctica i ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

El Banc de Bones Pràctiques ha valorat aquesta experiència com una aportació innovadora i de qualitat en la temàtica de Recursos Humans.

Gràcies a aquest reconeixement i a través del Banc de Bones Pràctiques, la Comissió de Recursos Humans Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp esdevé una iniciativa de participació de referència i podrà ser consultada per altres municipis catalans que vulguin impulsar accions similars.

Iniciativa pionera

Recordem que la Comissió de Recursos Humans Municipals es va crear el setembre del 2015 per valorar les propostes relatives a recursos humans de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, de les empreses públiques municipals EMOMSA, EMSSA i de l’ens públic empresarial Nostraigua.

L’objectiu d’aquesta comissió és fomentar la transparència en quant als recursos humans de l’Ajuntament i canalitzar la participació dels ciutadans i dels grups municipals de l’oposició en la presa de decisions d’aquesta matèria.

La comissió desenvolupa exclusivament funcions d’informe i proposta en relació a les iniciatives municipals relatives als RRHH i està formada per:

  • L’Alcalde
  • Un representant de tots els grups municipals amb representació al consistori
  • Quatre representants dels treballadors municipals: un de l’Ajuntament, un d’EMOMSA, un d’EMSSA i un de Nostraigua
  • Quatre ciutadans escollits a l’atzar
  • El secretari municipal, amb veu i sense vot
  • La responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament, amb veu i sense vot

La iniciativa pionera va néixer amb l’objectiu d’incrementar la participació ciutadana i la transparència, com a mesures destinades a una millora global de la gestió pública municipal. Es tracta doncs, d’un mecanisme de prevenció saludable, diàfan i de foment del govern obert.

Comparteix aquest article