Se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius durant la vigència del Real Decret d’Estat d’Alarma

Se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius durant la vigència del Real Decret d’Estat d’Alarma

  • La Seu Electrònica de l’Ajuntament continua oberta i es posa a disposició de la ciutadania el servei de cita prèvia per rebre assistència telemàtica per aquelles persones que vulguin continuar tramitant qualsevol documentació
  • La celebració de les sessions dels òrgans col·legiats del govern municipal queda també suspesa

Els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Nostraigua i Nostreserveis queden suspesos. Així ho ha decretat l’alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, donant compliment al que es preveu en la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març d’Estat d’Alarma. Això significa que mentre estigui en vigència aquest decret o les possibles pròrrogues, queden interromputs els terminis legals relacionats amb els procediments administratius, com per exemple al·legacions, presentacions de documentació davant requeriments, etc.

Tot i això la Seu Electrònica continua activa, és a dir, la ciutadania pot continuar efectuant tots els tràmits amb l’Ajuntament, que continua obert prestant els serveis mínims essencials. Per aquest motiu i davant el tancament de les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania, s’obre un servei de cita prèvia per poder sol·licitar assistència telefònica en la tramitació telemàtica de qualsevol document. Per acollir-se a aquest servei cal trucar al 977 83 70 05 o bé enviar un correu a ajuntament@mont-roig.cat.

Suspeses les sessions dels òrgans col·legiats del govern municipal

D’altra banda també s’ha decretat suspendre el règim de celebració de les sessions dels òrgans col·legiats del govern municipal (Junta de Govern, Comissions Informatives i Ple) com a mesura preventiva que afecta els membres electes, d’acord amb les mesures adoptades en relació amb el personal al servei de la Corporació. Malgrat que l’Ajuntament s’ha organitzat per poder continuar oferint els serveis imprescindibles, (https://mont-roig.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-mont-roig-del-camp-es-reorganitza-per-seguir-oferint-els-serveis-imprescindibles/) aquestes sessions no es poden celebrar per mitjans telemàtics en virtut de la Disposició Addicional 21a de la Llei del Règim Jurídic del Sector Públic.

Comparteix aquest article