2008/41 PG-PE – Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable “Les Planes”

Aprovat definitivament
En vigència: 22/05/2012
Creació: 19/12/2013

Documentació

2008/57 PG-PE – Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable en l’àmbit dels càmpings Els Prats i Màrius

Aprovat definitivament
En vigència: 08/11/2013
Creació: 27/05/2013

Documentació

2008/45 PG-PE – Pla Especial Urbanístic d’Infraestructures de Radiocomunicació

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 29 de novembre de 2012
En vigència: 13/08/2013
Creació: 08/02/2013

Documentació

2007/28 PG-PE – Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable SNU3-C “Cooperativa Montrogenca”

Aprovat definitivament
En vigència: 11/02/2010
Creació: 08/02/2013

Documentació