Les obres de l’avinguda de Barcelona evolucionen segons el termini previst

Les obres de l’avinguda de Barcelona evolucionen segons el termini previst

Detall de les dues canonades d’aigua potable instal.lades (distribució -160mm- i transport -250mm-), la canonada de gas natural i el cablejat elèctric de baixa tensió, per al soterrament de les línies elèctriques aèries actuals. A l’imatge també es pot veure una canalització d’enllumenat públic (vermell) i una d’aigua potable (negra), localitzades durant el transcurs de l’obra, i actualment fora de servei.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp us informa de les novetats en relació a l’obra de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació de prop d’un quilòmetre de l’avinguda Barcelona, que avancen segons el termini previst.

  • Ha finalitzat la primera fase de les obres, en què s’han dut a terme alguns dels treballs més complexos com la demolició de tots els paviments i la construcció dels col·lectors d’aigües pluvials i residuals. A partir d’aquest mes de setembre s’ha iniciat una segona fase que consisteix en la instal·lació dels principals serveis urbans, com aigua potable, telecomunicacions, gas natural i línies elèctriques. La principal dificultat d’aquesta segona fase resideix en què a diari s’estan localitzant antigues canonades o altres serveis procedents de les diverses etapes d’urbanització de l’avinguda Barcelona.
  • Pel que fa al servei de gas natural les obres consisteixen en la col·locació de canonada en tots aquells trams de l’avinguda que fins ara no en disposaven, com per exemple, de plaça de Tarragona fins avinguda de Viena i des de Veracruz fins a Cadis.
  • En quant al servei d’aigua potable s’està renovant la xarxa amb la col·locació d’una nova canonada de distribució al costat muntanya de diàmetre 160 mm i dues al costat mar, una de distribució (160 mm) i una altra de transport de 250 mm.
  • En relació a les línies de telecomunicacions i elèctriques s’està duent a terme el treballs necessaris per al seu soterrament, que permetrà eliminar suports de fusta, cablejat grapat a façanes i altres elements.
  • Finalment també s’estan duent a terme els treballs previs de preparació per a l’asfaltat de la part central de l’avinguda, entre avinguda de Califòrnia i avinguda de Cadis, que es preveu asfaltar la primera setmana d’octubre, així com el tram entre Alemanya i Califòrnia. Aquests treballs requeriran talls puntuals de trànsit de vehicles als encreuaments de Califòrnia, Veracruz i Los Angeles.

Comparteix aquest article