Evolució de les obres de l’avinguda de Barcelona

Evolució de les obres de l’avinguda de Barcelona

Operaris preparant el parterre que, en aquest cas, es troba situat entre la vorera pavimentada amb asfalt (esquerra) i el carril bici (dreta)

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp us informa de les novetats en relació a l’obra de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació de prop d’un quilòmetre de l’avinguda de Barcelona.

  • Un cop acabats els treballs de més complexitat de l’obra, corresponents a les diferents xarxes de serveis com clavegueram, aigua potable, telecomunicacions o gas, en aquests moments s’estan executant tasques de pavimentació, enllumenat públic i jardineria, que formen part de la recta final de les obres.
  • Més concretament, en el tram comprès entre plaça de Tarragona i avinguda de Califòrnia s’estan portant a terme els treballs previs de jardineria (preparació dels parterres, muntatge de la xarxa de reg, clots de plantació…), col·locació de fanals i l’execució dels fonaments del mobiliari urbà (bancs, papereres, marquesines, jocs infantils…)
  • Els pròxims dies, en aquest tram, està previst també el començament de l’asfaltat de la segona capa de les voreres i del carril bici. Una vegada acabada aquesta pavimentació es col·locarà el mobiliari urbà i la senyalització viària.
  • Pel que fa al tram entre avinguda de Califòrnia i avinguda de Cadis, s’estan acabant els treballs de col·locació de la llosa de les voreres. Per altra banda, aquesta setmana es preveuen realitzar els fonaments dels fanals, la col·locació de la xapa de ferro corten del carril bici, així com la creació dels parterres.
  • En relació a la circulació de vehicles, aquesta setmana s’ha obert al trànsit l’encreuament de l’avinguda de Viena, que ja quedarà transitable fins a final d’obra. D’altra banda, des d’aquest dilluns i durant una setmana la cruïlla de l’avinguda de Califòrnia queda tancada al trànsit.

Comparteix aquest article