L’Ajuntament suprimeix les figures urbanístiques PAU i PMU a 10 urbanitzacions del municipi

L’Ajuntament suprimeix les figures urbanístiques PAU i PMU a 10 urbanitzacions del municipi

  • La mesura desbloqueja la concessió de llicències d’obra

Urbanitzacions en què les figures urbanístiques PAU i PMU han estat suprimits L’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la Comissió d’Urbanisme de Tarragona han aprovat una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal de suprimir les figures PAU (Polígon d’Actuació Urbanística) i PMU (Pla de Millora Urbana) a les urbanitzacions que tenen pendents millores d’urbanització però que ja tenen cedides les zones verdes i el viari a l’Ajuntament.

Els PAU i PMU suprimits corresponen a les urbanitzacions Maynou, Les Pobles -Terciari- 2, Guardamar, Casalot Ponent, Casalot Llastres, Club Mont-roig, Mont-roig Badia 1, Rustical Mont-roig i Via Marina i parcialment Platja Cristall.

Aquesta mesura permetrà la concessió de llicències d’obra major per a noves construccions i ampliacions en els àmbits on fins ara les figures dels PAU i PMU bloquejaven aquesta possibilitat.

Amb la supressió d’aquestes figures urbanístiques també es preveu que els propers anys es puguin resoldre els dèficits que tenen algunes d’aquestes zones com poden ser el clavegueram, la llum, el paviment, l’aigua potable o la baixa tensió.

Per normalitzar la situació de la resta d’urbanitzacions del municipi, aquestes poden seguir la via prevista al POUM o bé aconseguir que es formalitzin les cessions pendents. En aquest cas també podrien acollir-se a la supressió d’aquestes figures urbanístiques i obtenir llicències d’obres. 

Imatge portada

pla_de_millora_pmu_pau_a4.jpg

Comparteix aquest article