L’Ajuntament inicia l’estudi per fusionar les empreses municipals

L’Ajuntament inicia l’estudi per fusionar les empreses municipals

Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp celebrat el 10 de febrer de 2016

Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp celebrat el 10 de febrer de 2016

Una Comissió formada per tècnics i membres dels grups polítics amb representació al consistori analitzarà quina ha de ser la millor forma de gestió de les dues societats mercantils municipals

Buscar un model de gestió a través del qual les empreses municipals, EMOMSA i EMSA puguin ser més eficients. Amb aquesta finalitat el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar, ahir al migdia, l’inici d’un expedient per a modificar la forma de prestació dels serveis que es duen a terme mitjançant les dues societats mercantils municipals.

L’estudi analitzarà la viabilitat de fusionar les dues empreses i elaborarà propostes de reorganització dels serveis. La iniciativa contempla dos processos; la contractació d’una empresa externa que recollirà les dades i posarà sobre la taula quina és la situació actual de les dues empreses i la creació d’una comissió d’estudi que analitzarà quina és la millor forma de gestió d’aquestes empreses.

En aquest sentit, el plenari va servir també per constituir la Comissió d’estudi que està integrada per un membre de cada grup polític amb representació al consistori, la cap d’administració i tècnic de les empreses municipals, així com membres dels serveis tècnics i econòmics de l’Ajuntament. L’objectiu de la Comissió és elaborar una memòria justificativa a partir de les dades i propostes recollides. Aquest punt de l’ordre del dia va generar cert debat per part dels grups a la oposició. D’una banda van posar en dubte la necessitat de contractar una empresa externa per realitzar la recollida d’informació. L’equip de govern va explicar que és la llei qui marca la necessitat de realitzar un informe extern independent així com la creació d’una comissió per analitzar-lo. D’altra banda els grups a la oposició també van mostrar la seva inquietud davant la possibilitat que l’informe recomani la privatització d’aquestes empreses. L’alcalde Fran Morancho va deixar clar que no es contempla aquesta possibilitat i que, per tant, no es privatitzarà el servei.

S’aprova una moció per estudiar si és jurídicament possible alternar la ubicació dels plens

En el torn de mocions, el grup municipal de Ciutadans va presentar un protocol d’actuacions sobre la fòbia i l’abús escolar a mode d’esborrany a partir del qual treballar aquesta problemàtica que va ser aprovat. El mateix grup va presentar una segona moció per canviar l’horari dels plens que va ser desestimada. Finalment a la moció d’alternar les sessions plenàries entre Mont-roig i Miami, també de Ciutadans, es va aprovar afegint-hi el punt “si és jurídicament possible” i després d’haver acordat aprofundir en l’estudi d’aquesta tema.

La moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre el Pla Hidrològic de l’Ebre va ser aprovada així com la presentada pel grup municipal de CIU sobre parcs accessibles. Finalment, en relació a la darrera de les mocions, del grup municipal de CIU, sobre la condonació dels deutes a través de treballs en benefici a la comunitat, el plenari va emplaçar-se a sotmetre-la a major estudi abans de tirar-la endavant.

Moció que presenta el grup municipal CIU per uns parcs infantils accessibles

Moció que presenta el grup municipal ERC-Acord Municipal de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre

Moción que presenta el grupo municipal C’s para impulsar un protocolo educativo

Moción que presenta el grupo municipal C’s para alternar la celebración de los Plenos

Comparteix aquest article