Paga els teus tributs mes a mes

Paga els teus tributs mes a mes

Últimes setmanes per acollir-se al nou servei de BASE i poder pagar, durant el 2018, els tributs de forma mensual i sense interessos

Els tributs que es gestionen a través de BASE es podran agrupar o pagar de forma fraccionada a partir del 2018. Es tracta d’un nou servei que ha posat en marxa l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, que gestiona els ingressos de diversos municipis, entre ells els de Mont-roig del Camp.

La iniciativa, que és un compromís recollit al Pla d’Acció Municipal, és una petició que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp havia fet de forma reiterada a BASE en els darrers dos anys i que finalment s’ha pogut materialitzar.

Es tracta del Compte de Pagament Personalitzat que permet ajuntar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar el pagament en 9 mensualitats, de febrer a octubre, sense interessos.

Sol·licituds fins al 31 de desembre

Les sol·licituds per acollir-se al pagament fraccionat o agrupat s’han de presentar abans del 31 de desembre per poder començar a pagar els tributs d’aquesta forma durant l’any 2018. És a dir, les altes al sistema entren en vigor d’un exercici per l’altre.

Els tributs que poden fraccionar-se o agrupar són l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre béns immobles (IBI), de rústica i d’urbana, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, escombraries… excepte la taxa de subministrament d’aigua).

Destaca també que un mateix compte es poden reunir obligacions emeses per diferents ajuntaments i que els sol·licitants reben informació detallada del deute total, dels venciments i dels imports.

Es pot sol·licitar a la web de Base o en qualsevol de les seves oficines

Les persones interessades en acollir-se al Compte de Pagaments Personalitzat poden demanar-ho de forma telemàtica a través de la web de BASE o a les seves oficines, a Mont-roig al carrer del Sol, 10 (Tel. 977 837 969) i a Miami Platja a l’Avinguda Barcelona, 218 (Tel. 977 810 223).

La sol·licitud s’ha de fer a través del model 114. Cal també que l’interessat s’identifiqui com la persona responsable del pagament i faciliti un compte corrent al mateix nom.

Comparteix aquest article