Una comissió vetllarà perquè la contractació de nou personal a l’Ajuntament i les empreses municipals sigui transparent

Una comissió vetllarà perquè la contractació de nou personal a l’Ajuntament i les empreses municipals sigui transparent

  • Mont-roig del Camp posa en marxa una iniciativa pionera que obre a la participació els processos de selecció de personal municipal
  • La nova comissió de treball està formada per l’Alcalde, un representant de tots els grups municipals, representants dels treballadors municipals i ciutadans escollits a l’atzar

Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha posat en marxa aquesta setmana la Comissió de Recursos Humans municipal.  Es tracta d’una iniciativa pionera que aportarà transparència als processos de selecció de personal del consistori i les 3 empreses municipals.

La Comissió està formada per l’Alcalde, un representant de tots els grups municipals amb representació al consistori, quatre representants dels treballadors municipals (un de l’Ajuntament, un d’Emomsa, un d’Emsa i un de Nostraigua), quatre ciutadans escollits a l’atzar, el secretari municipal i la responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament. Els ciutadans s’han escollit mitjançant sorteig, cercant una representació equilibrada entre les diverses zones del municipi, Mont-roig, Miami Platja i les urbanitzacions.

L’objectiu de la Comissió és incrementar la participació ciutadana i la transparència, com a mesures destinades a una millora global de la gestió pública municipal. Es tracta doncs, d’un mecanisme de prevenció saludable, diàfan i de foment del govern obert.

Les seves funcions seran les de valorar les propostes relatives a recursos humans de l’Ajuntament, de les empreses públiques municipals Emomsa i Emsa i de l’ens públic empresarial Nostraigua. En aquest sentit, la Comissió coneixerà de primera mà les necessitats de personal, podrà valorar les bases dels processos de selecció i participar en la seva elaboració, a més de  realitzar les seves aportacions o suggeriments als assumptes tractats.

La Comissió no serà l’encarregada de seleccionar les persones, doncs això està regulat per  la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, però sí que podrà vetllar pel procés de selecció. Per tant, estarà present i podrà fer un control des que es decideix que hi ha unes necessitats de personal fins que el tribunal dóna la resolució de la persona que ha obtingut el lloc de treball. 

Imatge portada

img_2084.jpg

Comparteix aquest article