L’Ajuntament edita tríptics informatius per combatre la proliferació de mosquits

L’Ajuntament edita tríptics informatius per combatre la proliferació de mosquits

Mosquits trípticL’objectiu és conscienciar a la ciutadania que la prevenció és el millor mètode de control 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha editat tríptics informatius amb recomanacions a seguir per combatre l’aparició de mosquits. Els fulletons donen a conèixer algunes de les accions que duu a terme l’Ajuntament per controlar-ne la proliferació, consells sobre accions a realitzar a nivell particular i informació sobre què fer en cas de picada. Els fulletons posen èmfasi en què qualsevol espai que contingui aigua estancada com neumàtics, torretes o els plats dels animals domèstics poden ser lloc ideal per a la cria de les larves de mosquit, per això cal eliminar tots aquests punts d’aigua.

El major percentatge de punts de desenvolupament de larves de mosquit es troba en l’àmbit privat, d’aquí la importància dels tríptics informatius, per tal de conscienciar a la població i demanar-los-hi la seva col·laboració. Els tríptics es podran trobar als equipaments i als principals comerços del municipi.

La campanya informativa s’ha fet coincidir amb l’arribada dels estiuejants de segones residències per tal de recordar-los-hi que evitin deixar recipients susceptibles d’acollir aigua de pluja i posteriorment larves de mosquit. Tot plegat per posar de manifest que la prevenció és el millor mètode de control i que evitar-ne la proliferació requereix la implicació de tota la ciutadania.

Descarrega’t el tríptic: Protegim-nos dels mosquits

Campanyes de control de processionària, paneroles, formigues, rosegadors o mosca negra

Paral·lelament, la regidoria de Medi Ambient i Salut Pública realitza al llarg de l’any diverses accions per reduir la proliferació de plagues al terme municipal.

Es tracta de mètodes integrats que prioritzen el control biològic, físic i mecànic, i que utilitzen els plaguicides més específics, selectius i de menys perillositat per a la salut de les persones i del medi ambient. Tot plegat per mantenir les espècies perjudicials per a l’home sota el llindar de tolerància i evitar que puguin ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones.

Aquestes campanyes inclouen la detecció i control de paneroles, mosquits, insectes voladors, formigues i rosegadors, a diversos punts com els centres educatius, equipaments municipals i zones verdes del municipi.

En aquest sentit, el control de larves de mosquit, mosca negra i mosquit tigre i realització de tractaments a diverses zones humides del municipi és un dels àmbits prioritaris, però no és l’únic. Així, també es realitzen tractaments contra la processionària del pi a les zones públiques del municipi, a més de la desratització i desinsectació de les zones verdes municipals i de la piscina municipal. Les accions es duen a terme d’acord amb els períodes de desenvolupament de larves i condicions meteorològiques que afecten la seva proliferació.

Cal destacar que aquest 2016 s’han ampliat les zones d’actuació i que es preveuen partides extraordinàries en cas de detectar-se, per exemple tèrmits o altres plagues.

Finalment, la regidoria de Salut Pública també duu a terme un tractament preventiu contra la legionel·la a l’aigua sanitària de les instal·lacions municipals. En aquest cas les accions consisteixen en una neteja i desinfecció anual i un manteniment i revisió mensual dels circuits d’aigua.

Comparteix aquest article