Nostraigua s’alinea amb el compliment del Pacte de Municipi per a la recuperació econòmica i social

Nostraigua s’alinea amb el compliment del Pacte de Municipi per a la recuperació econòmica i social

  • En l’àmbit econòmic es prioritza l’execució de petites obres per fomentar la contractació de Pimes, en l’àmbit social es promou el Fons de solidaritat per a les despeses de l’aigua

Personal de Nostraigua treballant en la nova canonada de l’avinguda de Madrid

Les actuacions que Nostraigua, l’entitat pública empresarial de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, ha dut a terme el darrer any s’han alineat amb el compliment del Pacte de Municipi per a la recuperació econòmica i social.

En l’àmbit econòmic, s’ha prioritzat l’execució de petites obres o inversions, per fomentar la contractació de Pimes i afavorir la reactivació econòmica de petits industrials i empreses constructores. De fet, de les 18 inversions ja realitzades, amb un preu mitjà de 10.500 €, pràcticament la majoria han recaigut en empreses locals.

Últimes obres de millora

Una de les darreres actuacions que s’han posat en marxa ha estat la instal·lació de 780 m de nova canonada al llarg de l’avinguda Madrid i d’un tram de l’avinguda Veracruz. Les obres, valorades en 170.874,98 €, s’han dut a terme amb l’objectiu de millorar l’aportació d’aigua a Miami Platja i, sobretot, garantir una pressió de confort als immobles situats al nord de l’avinguda de la Diversitat els mesos d’estiu.

També al llarg del 2020 s’han dut a terme altres projectes que han permès contribuir en aquesta reactivació econòmica, com les obres de millora de la xarxa d’aigua i clavegueram de la plaça Miramar i carrers adjacents (projecte de 182.773,59 €), així com les obres de connexió de la xarxa d’aigua de la urbanització Paradís Nord amb la xarxa municipal (projecte de 169.178,78 €), la primera fase de millora de la xarxa d’aigua potable a la urbanització Rustical Mont-roig (projecte de 91.632,02 €), la connexió del dipòsit del Casalot Centre amb el dipòsit de Miami Platja (projecte de 90.489,15 € o les obres d’execució d’un nou pou a Solemio i una canonada d’impulsió fins al dipòsit (projecte de 79.640,76 €).

Fons de solidaritat

Per altra banda, en l’àmbit social, s’ha potenciat el Fons de solidaritat, un ajut a fons perdut, que es va posar en marxa el 2016, i que està destinat a fer front a les despeses de la factura de l’aigua o les altes del servei de les famílies que estiguin en situació de dificultat econòmica. Cal destacar que per aquest 2021, el Fons de solidaritat compta amb una dotació de 60.446,36 € (40.446,36 € de romanent més l’aportació de 20.000 € que l’entitat destina cada a any a aquest concepte).

Finalment, també continua vigent l’acord de no suspendre els subministraments d’aigua als abonats del servei, famílies o empreses, afectades per la crisi econòmica derivada de la Covid19, mentre duri l’estat d’alarma.

Comparteix aquest article