Obertes les convocatòries d’ajuts per a l’atenció especialitzada de la gent gran

Obertes les convocatòries d’ajuts per a l’atenció especialitzada de la gent gran

  • L’associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp ofereix cada segon dimarts de mes, al CAP de Miami Platja, assessorament i informació sobre aquesta malaltia a les famílies que ho necessitin

Les oficines de Serveis socials ofereixen més informació sobre les ajudes a la gent gran

Les persones grans o dependents del municipi que necessitin l’atenció especialitzada que ofereix el Centre de Dia de Mont-roig del Camp, poden demanar, de nou, els ajuts que ofereix l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Els tipus d’ajuts són:

  • Ajuts econòmics i/o complements econòmics que permetin accedir als serveis personalitzats i especialitzats per a gent gran i/o dependent del municipi de Mont-roig del Camp.
  • Accés a una de les cinc places reservades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, segons el contracte de concessió del Centre de Dia de Mont-roig del Camp.
  • Ajut econòmic per accedir al transport adaptat del Centre de Dia.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones majors de 65 anys empadronades al municipi, que compleixin els requisits establerts i demostrin la necessitat d’un complement econòmic per accedir a un servei especialitzat o de manca de recursos econòmics per ser-hi atès. Excepcionalment, i de forma totalment valorada i informada tècnicament es podrà incloure a persones amb edat inferior als 65 anys, que reuneixin la resta de requisits establerts en les bases reguladores. 

El termini per a la presentació de les sol·licituds resta obert a tot l’any natural, és a dir de gener a desembre de l’any 2019. Les persones que vulguin més informació poden anar a les oficines de Serveis Socials de Mont-roig  o de Miami Platja, des d’on s’ofereix suport per fer aquest tràmit.

Nou servei d’informació i assessorament sobre l’Alzheimer

 D’altra banda, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp han signat un conveni per tal d’oferir informació i assessorament sobre aquesta malaltia a les persones que ho necessitin.

Amb aquest objectiu un professional de l’associació acudeix al Centre d’Atenció Primària de Miami Platja, el segon dimarts de cada mes, de 15.30 a 17 h, per tal d’informar sobre els recursos, públics i privats, que existeixen, orientar i assessorar sobre possibles estratègies d’afrontament en la convivència amb la malaltia, així com recolzar al familiar cuidador i a la persona afectada en la situació vital.

Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp del mes de març de 2019 va acordar declarar-se ciutat solidaria amb l’Alzheimer per donar força a la sensibilització i conscienciació sobre aquesta malaltia.

Comparteix aquest article