Procés selectiu per a la constitució de dues borses de treball per a les llars d’infants municipals

Procés selectiu per a la constitució de dues borses de treball per a les llars d’infants municipals

Borsa de treball educador/a mestre/a infantil

L’Empresa  Municipal de Serveis de Mont-roig del Camp, SA convoca dues borses de treball destinades a cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin produir a les llars d’Infants municipals de Mont-roig i de Miami Platja.

Per participar a la primera de les borses els aspirants han de tenir el títol de magisteri especialista en Educació Infantil (diplomatura o grau). A la segona borsa de treball s’hi pot accedir amb el títol de CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior) en educació infantil o equivalent.

En tots dos casos cal tenir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística i estar inscrit/a la Borsa de Treball Municipal.

Borsa de treball educador/a infantil

La publicació de dues borses respon a la normativa legal vigent en què les llars d’infants amb cinc grups en funcionament (com és el cas de la Llar d’Infants Petete i Llar d’infants Mare de Déu de la Roca) han de disposar de cinc tècnics especialistes en educació infantil o títol de grau equivalent i de dos professionals amb la titulació de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, durant l’horari establert pel servei escolar del centre educatiu.

 

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitza als 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de les bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Club de Feina i pàgina web del Club i Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i dependències municipals.

Les sol·licituds es podran presentar a les oficines de l’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DE MONT-ROIG DEL CAMP SA, situades a l’Avinguda de Reus, 27 de Mont-roig del Camp (de 9:00 a 14:00 hores). A la sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació requerida (DNI, currículum, còpia compulsada dels títols, certificats, etc.)

Podeu trobar el model de sol·licitud a l’arxiu adjunt i a les oficines de l’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DE MONT-ROIG DEL CAMP SA.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà resolució, en el termini màxim de quinze dies, declarant aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es on hi constarà el dia, hora i lloc del inici de les proves. Aquesta llista es podrà consultar a la pàgina de processos selectius d’EMSA del web de l’Ajuntament i a les dependències de l’empresa municipal.

Termini presentació sol·licituds: fins 06/11/2015

Imatge portada

publicitat_educador_infantil.jpg

Comparteix aquest article