Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de monitor/a de lleure

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de monitor/a de lleure

Borsa treball monitor de lleureLes sol·licituds es poden presentar fins al 21 de desembre

L’Empresa  Municipal de Serveis de Mont-roig del Camp, SA convoca una borsa de treball destinada a cobrir les necessitats de recursos humans de monitor/a de lleure que es puguin produir al Centre Obert de Mont-roig i al Centre Obert de Miami Platja.

Els Centres Oberts són un servei diürn, fóra de l’horari escolar, que ofereix atenció socioeducativa a infants de 4 a 12 anys, prioritàriament a aquells que estan en situació de risc social.

Per participar a la borsa de treball els aspirants han de tenir el títol de monitor de lleure. Es valorarà acreditar alguna altra titulació social (educador social, tècnic d’integració social…). Cal també estar inscrit a la borsa de treball municipal i tenir el certificat de nivell de suficiència de català.

Presentació de sol·licituds fins al 21 de desembre

Les sol·licituds es podran presentar a les oficines de l’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DE MONT-ROIG DEL CAMP SA, situades a l’Avinguda de Reus, 27 de Mont-roig del Camp i a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà de Mont-roig i de Miami Platja, (de 9:00 a 14:00 hores). A la sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació requerida (DNI, currículum, còpia compulsada dels títols, certificats, etc.)

Podeu trobar el model de sol·licitud a l’arxiu adjunt i a les oficines de l’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DE MONT-ROIG DEL CAMP SA.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà resolució, en el termini màxim de quinze dies, declarant aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es on hi constarà el dia, hora i lloc del inici de les proves. Aquesta llista es podrà consultar a la pàgina de processos selectius d’EMSA del web de l’Ajuntament i a les dependències de l’empresa municipal.

 

Comparteix aquest article