Resum de la intervenció del president del govern espanyol Pedro Sánchez

Resum de la intervenció del president del govern espanyol Pedro Sánchez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat, en una compareixença que ha tingut lloc aquesta nit,  l’aprovació de l’Estat d’Alarma i un paquet de mesures extraordinàries que s’activen per combatre el contagi del Covid-19.

Aquest és el resum de la seva intervenció:

✅En el Consell de Ministres extraordinari hem aprovat l’Estat d’Alarma

✅Espanya s’enfronta a una pandèmia que és mundial. Una crisi sanitària, econòmica i social a la qual hem de respondre amb excel·lència científica i amb tots els recursos necessaris

✅FASE CONTENCIÓ – Els escenaris són canviants i requereixen de respostes adaptades. Fins ara, i sempre aconsellats pels experts en epidèmies i pandèmies, estàvem en fase de contenció reforçada

✅ESTAT D’ALARMA – Entrem en una nova fase activant el mecanisme constitucional que és l’Estat d’Alarma

✅RESPOSTES – La nostra prioritat és la salut de tots però hem d’atendre també a les famílies, treballadors i empreses.

✅MESURES –  Seran quatre grups de mesures: en suport a treballadors, autònoms, empresaris, famílies i col·lectius vulnerables; en suport a LA flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments (ERTE’s); en suport a activitat econòmica i d’empreses per garantir liquiditat; en suport a la investigació de la vacuna contra la coronavirus. Totes les mesures se sumaran a altres que anirem aprovant i a les actives des del 10 de març.

✅ Les mesures recollides en l’Estat d’Alarma inclouen:

✔ La duració afecta tot el territori nacional durant 15 dies que podran prorrogar-se amb l’autorització del Congrés

✔  Autoritat:  a tot el territori serà el Govern d’Espanya a partir d’avui

✔ Autoritats: seran també autoritats competents delegades la ministra Margarita Robles i els ministres Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos i Salvador Illa, habilitats per a dictar els acords, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que siguin necessàries

✔ FyCSE : tots els cossos de policia de les CCAA i de les corporacions locals quedaran sota les ordres directes del ministre de l’Interior

✔ Protecció Civil: Els serveis d’intervenció i assistència a emergències de protecció civil actuaran també sota la dependència funcional de el ministre de l’Interior.

✔Forces Armades: en qualsevol moment i quan sigui necessari disposarem de la seva actuació

✔ Circulació: Els ciutadans podran circular per la via pública només per a adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a serveis sanitaris; desplaçament al lloc de treball; retorn a lloc de residència; assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; desplaçament a entitats financeres; per causa de força major; qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada. Els desplaçaments hauran de ser individuals, excepte per a persones que necessiten anar acompanyades.

✔ Vehicles: es permetrà la circulació de vehicles particulars per a la realització d’aquestes activitats i per omplir el dipòsit en gasolineres

✔ Carreteres: El ministre de l’Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d’elles

✔  Educació: queden suspesa l’activitat educativa o de formació presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament

✔ Comerços: queda suspesa tota l’activitat comercial minorista a excepció dels comerços d’aliments, productes farmacèutics, sanitaris i de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments

✔ Oci: queden suspeses les activitats i establiments recreatius i altres addicionals. Es suspenen així mateix les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar exclusivament serveis de lliurament a domicili. Queden suspeses també les revetlles, desfilades i festes populars

✔ Llocs de culte: l’assistència als llocs de culte i les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a evitar aglomeracions

✔ Sanitat: totes les autoritats civils de les administracions públiques del territori nacional, i en particular les sanitàries, així com els altres funcionaris i treballadors al servei de les mateixes, queden sota les ordres directes del Ministre de Sanitat. Les administracions públiques autonòmiques i locals mantindran la gestió, dins del seu àmbit de competències. Tots els mitjans sanitaris civils i militars, públics i privats, es posen a disposició del ministre de Sanitat

✔ Subministrament de béns: el ministre de Sanitat podrà impartir les ordres necessàries per assegurar el proveïment de mercat, intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada , així com la indústria farmacèutica. Practicar requises temporals o imposar prestacions personals obligatòries.

✔Mobilitat: el ministre de Transports queda habilitat per a dictar els acords siguin necessaris per garantir els serveis de mobilitat, ordinaris o extraordinaris, amb vista a la protecció de persones. Es manté el 100% de rodalies, transport públic de viatgers per carretera, ferroviari i marítim. Es redueix a la meitat els serveis ferroviaris de mitja distància, serveis regulars de transport de viatgers per carretera i marítim

✔Subministraments: el Govern d’Espanya garanteix el subministrament alimentari en tots els supermercats i botigues d’alimentació, així com el subministrament d’energia elèctrica, gas natural i derivats del petroli

Més informació:

Comparteix aquest article