Tornen els agents de civisme amb noves accions de sensibilització al municipi

Tornen els agents de civisme amb noves accions de sensibilització al municipi

  • S’han contractat, de forma temporal, 15 persones a través d’una subvenció del SOC per al programa de Treball als Barris de La Florida de Miami Platja i d’una altra subvenció de la Diputació de Tarragona per a persones desocupades
  • Les seves funcions, marcades principalment per les tasques de prevenció contra la Covid 19, inclouen també accions relacionades amb el reciclatge, el medi ambient o la convivència

Els agents de civisme desenvolupen les tasques de conscienciació per tot el municipi

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha contractat, de forma temporal, un total de 15 persones gràcies a dos programes subvencionats. Es tracta, d’una banda, d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del projecte de Treball als Barris de La Florida de Miami Platja, que ha permès contractar 7 agents cíviques i una coordinadora i que desenvoluparan les seves tasques dins l’àmbit del barri. Per altra banda, a través d’una subvenció de la Diputació de Tarragona s’han pogut contractar un total de 8 persones més, també com agents de civisme, que en aquest cas duran a terme les actuacions per tot el municipi; Miami Platja, Mont-roig i urbanitzacions.

En aquesta ocasió, els agents de civisme posaran especial èmfasi en recordar les mesures de prevenció contra la Covid19, així com informar a la ciutadania sobre les diverses normatives relacionades amb el coronavirus. També, coincidit amb la campanya “Reduir i Reciclar, tot és començar” que es va posar en marxa aquesta tardor per tal de millorar la gestió dels residus a tot el municipi, les persones contractades vetllaran per aconseguir els objectius d’aquest pla de millora i conscienciar a la ciutadania de la importància de la coresponsabilitat en tot allò que fa referència als residus.

Es consolida la figura al barri de La Florida

En el cas del barri de La Florida, aquesta serà la quarta promoció d’agents de civisme que, gràcies al Pla de Barris, podran continuaran impulsant diverses campanyes de sensibilització, consolidant així aquesta figura en aquesta zona de Miami Platja.

Les seves funcions estan distribuïdes en 4 grans blocs: residus domèstics i comercials, mobilitat, espais públics i medi ambient. Així, per exemple algunes de les accions que realitzaran són la de sensibilitzar a la població sobre la recollida selectiva i separar residus. Ajudaran a les persones grans i amb mobilitat reduïda a transitar amb seguretat i conscienciaran als conductors i infants de la necessitat d’extremar les mesures de precaució a les entrades i sortides de les escoles. També incidiran en mantenir el bon estat del mobiliari urbà o informaran sobre les ordenances públiques. A més atendran els dubtes, queixes i suggeriments de la ciutadania i participaran en l’organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, notificaran i descriuran les accions poc respectuoses detectades, sense tenir, però capacitat sancionadora.

Reactivació ocupacional

Finalment, a través d’aquestes contractacions es vetlla per la reactivació ocupacional de determinats col·lectius, d’una banda, aquells que han quedat especialment afectats per la crisi sanitària de la Covid-19 al municipi, i de l’altra, per col·lectius que pateixen un percentatge d’atur i risc d’exclusió social més alt.

Comparteix aquest article