Ajudes per impulsar la creació i millora de les empreses i comerços del municipi

Ajudes per impulsar la creació i millora de les empreses i comerços del municipi

La resolució de les sol·licituds s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre fins a esgotar el crèdit de la partida pressupostària

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp impulsa, per segon any consecutiu, un programa per a la concessió d’ajudes amb l’objectiu de promocionar la creació i millora de les empreses i comerços del municipi.

Es tracta d’un programa establert dins la línia d’actuacions que la regidora ha promogut amb la voluntat d’impulsar i fomentar l’emprenedoria del municipi, i al mateix temps, promocionar i millorar el teixit comercial i empresarial existent, en el marc de la conjuntura econòmica desfavorable en el qual la nostra societat es troba immersa actualment.

Les ajudes consisteixen en una aportació econòmica destinada a contribuir a l’èxit de les iniciatives empresarials. En aquest sentit es plategen dues línies d’ajudes. La primera destinada als nous emprenedors que iniciïn una activitat empresarial amb domicili social i centre de treball a Mont-roig del Camp i que realitzin una inversió per la seva posada en funcionament. La quantia de l’ajut, correspon al 20%  del pressupost presentat i aprovat, amb un màxim subvencionable de 2.500 € per empresa o establiment comercial.

La segona línia està destinada a aquelles empreses i establiments comercials ja existents al municipi, que reformin i/o modernitzin el seu negoci. En aquest cas, l’ajuda és del 10% del pressupost presentat, amb el mateix màxim subvencionable de 2.500 €.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud, juntament amb la corresponent documentació requerida, al Registre General de l’Ajuntament de Mont-roig. La resolució de les sol·licitud s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre fins a esgotar el crèdit de la partida pressupostària.

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix fins el dia 30 de novembre de 2015.

Comparteix aquest article