El Pla de Barris de La Florida posa en marxa l’Observatori de la Gent Gran

El Pla de Barris de La Florida posa en marxa l’Observatori de la Gent Gran

L’objectiu és conèixer la realitat d’aquest col·lectiu per poder desenvolupar accions i programes que permetin millorar i donar resposta a les seves necessitats.

Miracle Fumanal del Casal d’avis Sant Jaume de Miami Platja amb la tècnica de l’Observatori de la Gent Gran

Analitzar a fons la realitat i les necessitats de les persones grans del barri. Amb aquest objectiu el Pla de Barris de La Florida ha posat en marxa l’Observatori de la Gent Gran. Es tracta d’una eina que ha de servir per conèixer l’evolució i la situació socioeconòmica d’aquest col·lectiu i posteriorment dissenyar els programes socials que resolguin les seves necessitats.

L’estudi, que ha començat aquesta mateixa setmana a través d’una tècnica de la Fundació Pere Tarrés, empresa adjudicatària del programa, té un cost de 35.126,25€ (Iva inclòs) i una durada de 10 mesos.

L’Observatori de la Gent Gran permetrà recollir dades socioeconòmiques, demogràfiques, de salut, de convivència i xarxes de relació, laborals, de pensions i prestacions o dependència, entre d’altres. Es tracta d’un mètode sistematitzat a través del qual també es podran generar informes periòdics per conèixer i comparar en el temps. Aquesta informació servirà de base i fonamentarà les posteriors intervencions dirigides a la prevenció i al tractament de les possibles problemàtiques que l’envelliment comporta.

Amb aquest estudi s’aconseguirà anar desglossant nous reptes de futur encarats a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i les successives entrades de nous habitants en aquestes edats. A la vegada que es volen veure les necessitats més habituals de la gent gran, també ha de servir per estructurar les noves dinàmiques socials, relacionades amb l’envelliment de la població local i les situacions sociofamiliars que es poden anar generant.

L’Observatori de la Gent Gran és una de les actuacions previstes al Projecte d’Intervenció Integral del Barri de La Florida de Miami Platja, en el marc dels “Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri”. La coordinació es realitzarà conjuntament entre el Pla de Barris i el departament de Polítiques d’Acció Social de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Comparteix aquest article