L’Ajuntament inicia una campanya per fomentar l’autocompostatge

L’Ajuntament inicia una campanya per fomentar l’autocompostatge

  • S’han programat dues xerrades informatives els dies 21 i 25 de juny en què es podran sol·licitar compostadors de forma gratuïta
  • L’objectiu és reduir la fracció orgànica dels residus municipals i contribuir al tancament del cicle de la matèria orgànica

Les característiques territorials de Mont-roig del Camp, amb habitatges amb jardí o terreny annex i urbanitzacions, afavoreixen que l’autocompostatge sigui una via adequada per gestionar la matèria orgànica que es genera al municipi. Per aquest motiu i amb l’objectiu de reduir aquesta part dels residus municipals, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha posat en marxa una campanya per fomentar l’autocompostatge, una acció subvencionada per l’Agència de Residus de Catalunya.

Per incentivar a la població a adherir-se a la iniciativa s’han programat dues xerrades informatives en què es donarà a conèixer el procés que cal seguir per generar el compost. Les sessions tindran lloc divendres 21 de juny, a les 19.30 h a la Casa de Cultura de Mont-roig i el 25 de juny, a les 19.30 h també al Centre Polivalent de Miami Platja. Les persones empadronades al municipi i les comunitats de propietaris que s’adhereixin a la iniciativa podran sol·licitar un compostador, que l’Ajuntament oferirà de forma gratuïta fins a exhaurir existències.

Compostadors als centres educatius del municipi

Per tal de fomentar aquesta pràctica s’està treballant també amb els centres educatius del municipi. Per aquest motiu les darreres setmanes s’han dut a terme xerrades informatives a les escoles i instituts per part de personal especialitzat que ha explicat als infants i joves què és l’autocompostatge, com es pot fer, quins aliments es poden compostar, els usos del compost i en definitiva els beneficis de tot el procés. Paral·lelament s’han repartit compostadors als centres per tal que puguin posar en pràctica tot allò que han après i fer-ne ús.

L’alumnat podrà posar en pràctica tot allò après amb les xerrades

S’han dut a terme xerrades informatives també als centres educatius del municipi

 

 

 

 

La importància de l’autocompostatge

L’autocompostatge constitueix per als municipis una acció de prevenció de gran valor ambiental, ja que es redueix la quantitat de residus que cal recollir, transportar i gestionar en instal·lacions de tractament. De fet, la FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals) és la més inestable, a causa del seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos).

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni tan ràpidament com es pugui, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors.

Les restes de menjar i vegetals de mida petita poden ser recollides selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament. El reciclatge dels residus orgànics és un procés senzill que podem fer a la nostra llar mitjançant autocompostatge. D’aquesta forma es retornen al sòl els nutrients i es tanca i simplifica el cicle de la matèria orgànica; ja que es produeix al mateix lloc on es generen els residus orgànics.

Comparteix aquest article