Normativa municipal

Aquest apartat recull els reglaments i les ordenances de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

ORDENANCES DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Núm. NORMA Publicació BOPT
1 Ordenança de circulació 29/01/2003
2 Ordenança general de circulació i catàleg d’infraccions 23/07/2007
3 Ordenança reguladora de la venda no sedentària 07/09/2012
4 Ordenança reguladora del bon ús de la via pública 13/08/2010
5 Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l’àmbit de domini públic pàg-32 17/05/2007
6 Ordenança de tancaments pàg-29 21/08/2009
7 Ordenança de rètols 19/05/2014
8 Ordenança de sorolls i vibracions pàg-6 09/05/2002
9 Ordenança municipal per la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació 18/01/2011
10 Ordenança municipal residus pàg-19 16/03/2010
11 Ordenança de l’arbrat i recursos vegetals pàg-19 23/10/2004
12 Ordenança municipal per la lluita contra la plaga del morrut de les palmeres 04/10/2013
13 Ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de Mont-roig del Camp 26/09/2002
14 Ordenança de subvencions 11/04/2012
15 Ordenança reguladora dels preus públics de les llars d’infants municipals 02/10/2015
16 Ordenança municipal de serveis funeraris pàg-15 23/10/2004
17 Ordenança reguladora de l’administració electrònica 10/12/2015
18 Ordenança complementària de tancaments 30/10/2017
19 Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua i clavegueram 30/06/2017
20 Ordenança d’ús i aprofitament de les platges 14/06/2017
21 Ordenança reguladora del recinte firal de la Fira Cullerada de Mont-roig 16/07/2018
22 Ordenança municipal de Registre Electrònic 06/02/2019
23 Ordenança municipal de Seu Electrònica 07/02/2019

REGLAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Núm. NORMA Publicació BOPT
1 Reglament Orgànic Muncipal 26/05/2016
2 Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal pàg-10 03/11/2008
3 Reglament de l’ús de la llengua catalana pàg-20 29/04/2000
4 Reglament regulador del Consell Escolar Municipal 02/06/2006
5 Reglament de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 18/05/2009
6 Reglament regulador del Registre d’Unions de Fet pàg-17 20/10/2000
7 Reglament del transport adaptat 28/07/2012
8 Reglament del registre municipal d’entitats ciutadanes 03/11/2008
9 Reglament general d’organització i funcionament de les llars infantils públiques 04/08/2015
10 Reglament regulador del servei de transport escolar 09/06/2015
11 Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil 14/08/2012
12 Reglament d’armes i altres medis de defensa de la Policia Local 23/09/2015
14  Reglament d’Honors i Distincions  28/08/2017
15 Reglament del Serveis de Proveïment d’Aigua potable i clavegueram d’aigües residuals 30/07/2017
16 Reglament regulador del servei d’atenció domiciliària municipal, d’atenció a la persona 04/06/2019 (DOGC)
17 Reglament municipal d’ajuts socials per a persones i/o famílies de Mont-roig del Camp 20/05/2019 (DOGC)


PLA NORMATIU 2019

El Pla Normatiu de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp conté les ordenances i reglaments que es preveu que s’aprovin durant l’any, en compliment de l’establert a l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2019 va aprovar el pla normatiu per l’any 2019, el qual podeu consultar a continuació.

Normativa en procés d’elaboració

Participa en l’elaboració de la normativa!