Normativa municipal

Aquest apartat recull els reglaments i les ordenances de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

ORDENANCES DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Núm. NORMA Publicació BOPT
1 Ordenança de circulació 29/01/2003
2 Ordenança general de circulació i catàleg d’infraccions 23/07/2007
3 Ordenança reguladora de la venda no sedentària 07/09/2012
4 Ordenança reguladora del bon ús de la via pública 13/08/2010
5 Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l’àmbit de domini públic pàg-32 17/05/2007
6 Ordenança de tancaments pàg-29 21/08/2009
7 Ordenança de rètols 19/05/2014
8 Ordenança de sorolls i vibracions pàg-6 09/05/2002
9 Ordenança municipal per la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació 18/01/2011
10 Ordenança municipal residus pàg-19 16/03/2010
11 Ordenança de l’arbrat i recursos vegetals pàg-19 23/10/2004
12 Ordenança municipal per la lluita contra la plaga del morrut de les palmeres 04/10/2013
13 Ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de Mont-roig del Camp 26/09/2002
14 Ordenança de subvencions 11/04/2012
15 Ordenança reguladora dels preus públics de les llars d’infants municipals 02/10/2015
16 Ordenança municipal de serveis funeraris pàg-15 23/10/2004
17 Ordenança reguladora de l’administració electrònica 10/12/2015
18 Ordenança complementària de tancaments 30/10/2017
19 Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua i clavegueram 30/06/2017
20 Ordenança d’ús i aprofitament de les platges 14/06/2017
21 Ordenança reguladora del recinte firal de la Fira Cullerada de Mont-roig 16/07/2018

REGLAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Núm. NORMA Publicació BOPT
1 Reglament Orgànic Muncipal 26/05/2016
2 Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal pàg-10 03/11/2008
3 Reglament de l’ús de la llengua catalana pàg-20 29/04/2000
4 Reglament regulador del Consell Escolar Municipal 02/06/2006
5 Reglament de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 18/05/2009
6 Reglament regulador del Registre d’Unions de Fet pàg-17 20/10/2000
7 Reglament del transport adaptat 28/07/2012
8 Reglament del registre municipal d’entitats ciutadanes 03/11/2008
9 Reglament general d’organització i funcionament de les llars infantils públiques 04/08/2015
10 Reglament regulador del servei de transport escolar 09/06/2015
11 Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil 14/08/2012
12 Reglament d’armes i altres medis de defensa de la Policia Local 23/09/2015
14  Reglament d’Honors i Distincions  28/08/2017
15 Reglament del Serveis de Proveïment d’Aigua potable i clavegueram d’aigües residuals 30/07/2017