L’Ajuntament de Mont-roig del Camp contractarà joves titulats inscrits al Programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp contractarà joves titulats inscrits al Programa de Garantia Juvenil

  • L’oferta va destinada a persones joves amb titulació universitària, cicles formatius o certificat de professionalitat

Fulletó informatiu

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp participarà a la convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

L’objecte de la convocatòria és la contractació laboral de joves per reforçar diversos departaments de l’Ajuntament a través de contractes de pràctiques remunerades durant sis mesos, a jornada completa. L’objectiu és que durant la seva estada laboral, els contractats puguin adquirir aptituds i desenvolupament professional, així com millorar la seva ocupabilitat, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

A l’espera de l’atorgament de la subvenció i de conèixer el número de llocs de treball que es podran oferir, l’Ajuntament fa difusió de la convocatòria de la Generalitat per tal d’informar als joves de la possibilitat de participar en aquest procés, així com dels requisits que cal complir.

Els requisits bàsics dels joves destinataris són:

  • Estar apuntat al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
  • Estar inscrit al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO)
  • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.

Els joves interessats poden adreçar-se a l’Espai, Av. Màlaga, 32 de Miami Platja, a promocio@mont-roig.cat o bé al telèfon 977 17 25 27 per informar-se d’aquesta convocatòria i del procediment que cal seguir per participar-hi.

Al 2016 es van contractar 5 joves amb aquesta convocatòria

A través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va realitzar, al 2016, la contractació de cinc joves menors de 30 anys amb formació universitària o amb un certificat de professionalitat per prestar els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques. L’Ajuntament, com a entitat beneficiària i mitjançant un mòdul de subvenció per contracte, va rebre un ajut de 55.000 euros en total per la contractació d’aquestes cinc persones inscrites als plans de Garantia Juvenil a Catalunya. Els joves, que es van incorporar per un període de sis mesos a jornada completa, van realitzar tasques de suport en diferents departaments com promoció econòmica, informàtica, comunicació, planejament i urbanisme.

Comparteix aquest article