S’obren borses de treball d’oficial de jardineria i de peó

S’obren borses de treball d’oficial de jardineria i de peó

Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de novembre

L’empresa municipal Nostreserveis obre dues borses de treball per cobrir les necessitats de personal que es puguin produir a la brigada municipal. Concretament, les convocatòries són d’oficial de jardineria i de peó.

A la borsa d’oficial de jardineria els aspirants hauran de ser capaços de realitzar tasques de poda, sega, desbrossar, muntatge de circuits de reg i aplicació de productes fitosanitaris. Es valorarà l’experiència en conducció de tractor i maquinària pesant. D’altra banda, per la borsa de peó, es realitzaran tasques de manipulació manual de càrregues, treballs de suport de paleta o jardineria, utilització d’eines manuals o mecàniques bàsiques i altres tasques que no requereixin coneixements tècnics ni formació específica. Els seleccionats, destinats principalment a jardineria, podran ser cridats per qualsevol de les altres seccions de la brigada, segons necessitats.

Les sol·licituds es poden presentar des d’avui, 15 de novembre, fins al 29 de novembre a les oficines de Nostreserveis, situades a l’Avinguda de Reus, 27 a Mont-roig i a les OMAC. També es podran entregar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Amb les sol·licituds caldrà presentar fotocòpia del DNI, currículum de la persona interessada, còpia compulsada dels títols, certificats, etc.

Més informació: Borses de Nostreserveis

Comparteix aquest article