Borses de treball d’informador i d’animador turístic

Borses de treball d’informador i d’animador turístic

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp obre dos nous processos selectius. Es tracta d’una borsa de treball  d’informador turístic i una altra d’animador turístic per cobrir les necessitats de recursos humans de les oficines de turisme del municipi.

Les sol·licituds es podran presentar del 2 al 15 de maig a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà de Mont-roig i de Miami Platja i telemàticament a través de la nova seu electrònica. Per inscriure’s caldrà presentar una instància, segons el model normalitzat de sol·licitud d’admissió, juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa compulsada dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants.

Les bases dels processos selectius es poden consultar a:

Convocatòries

Comparteix aquest article