Borsa de treball d’informadors/es per a les oficines de turisme municipals de Mont-roig i Miami Platja

Borsa de treball d’informadors/es per a les oficines de turisme municipals de Mont-roig i Miami Platja

L’Empresa de Serveis de Mont-roig del Camp, SA convoca una borsa de treball d’informadors/es per a les oficines de turisme municipals de Mont-roig i Miami Platja.Borsa de treball d'informadors turístics

Requisits dels aspirants:

  • Diplomatura en Turisme
  • Grau Superior en Hostaleria i Turisme
  • Estudis superiors reglats en Turisme
  • Idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i rus.
  • Experiència laboral en el sector
  • Disponibilitat horària i de caps de setmana
  • Vehicle propi
  • Estar inscrit a la Borsa de Treball Municipal

Les bases i el model d’instància es poden trobar als arxius adjunts.

El termini per a la presentació de soŀlicituds finalitza als 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de les bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Club de Feina i pàgina web del Club i Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i dependències municipals. 

Les soŀlicituds es podran presentar a les oficines de l’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DE MONT-ROIG DEL CAMP SA, situades a l’Avinguda de Reus, 27 (de 9:00 a 14:00 hores). A la soŀlicitud cal adjuntar-hi la documentació requerida (DNI, currículum, còpia compulsada dels títols, certificats, etc.)

Imatge portada

publicitat_informador_turisme.jpg

Comparteix aquest article