L’Ajuntament contractarà 30 persones a través d’un Pla d’Ocupació Municipal

L’Ajuntament contractarà 30 persones a través d’un Pla d’Ocupació Municipal

  • Les persones contractades treballaran en l’arranjament de zones verdes i arbrat viari, neteja d’abocaments incontrolats i reparació d’espais públics
  • El procés ha estat validat per la nova Comissió de Recursos Humans Municipal

Es posa en marxa un dels punts prioritaris de l’acord de govern i una de les primeres mesures que el nou consistori es va comprometre a dur a terme. Es tracta d’un Pla d’Ocupació Municipal que donarà feina a 30 persones en situació d’atur.

El Pla preveu la contractació de 15 jardiners que s’ocuparan de l’arranjament de zones verdes i arbrat viari, 10 peons que treballaran en la neteja i caracterització d’abocadors incontrolats al terme municipal i 5 oficials de segona de la construcció que s’encarregaran de la reparació de diversos espais públics de Miami Platja. La durada dels contractes serà de 2 mesos amb una retribució mensual de 850€ bruts. La iniciativa contempla formació obligatòria  inclosa al contracte que serà del 15 % de la durada d’aquest.

La proposta té un objectiu doble. D’una banda contribuir a la dinamització laboral i social del municipi, tot reduint l’alt índex d’atur i creant llocs de treball en el període més baix d’activitat econòmica. De l’altra, contribuir a millorar la provisió de béns i serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament com són els de jardineria, neteja o arranjament de serveis públics.

La nova Comissió de Recursos Humans ha validat el procés

El Pla d’Ocupació Municipal és un dels primers processos que ha validat la recent creada Comissió de Recursos Humans Municipal, una iniciativa pionera del consistori mont-rogenc que té per objectiu aportar transparència als processos de selecció de personal. Recordem que aquesta comissió està formada per l’Alcalde, un representant de tots els grups municipals amb representació al consistori, quatre representants dels treballadors municipals (un de l’Ajuntament, un d’Emomsa, un d’Emsa i un de Nostraigua), quatre ciutadans escollits a l’atzar, el secretari municipal i la responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds comença demà, dia 27 d’octubre, i finalitza el proper 6 de novembre

Els aspirants han d’estar en situació legal d’atur, estar inscrits a la borsa de treball municipal i tenir una edat mínima de 18 anys. Per participar al procés de selecció han de presentar una instància específica que trobaran a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà de Mont-roig i Miami Platja, una fotocòpia del DNI, el currículum amb fotocòpia dels documents acreditatius i l’informe de vida laboral amb actualització de 2015 (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social).

La selecció de personal s’efectuarà mitjançant entrevista en què es tindrà en compte el currículum, la durada de la situació d’atur i les prestacions, les càrregues familiars i els col·lectius amb dificultats per a la inserció laboral. En la fase de concurs es tindrà en compte l’experiència professional i el temps que la persona ha estat a l’atur.

Les bases del procés i la sol·licitud de participació es poden trobar a la pàgina de Recursos Humans del web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Comparteix aquest article