El Pla de Barris inicia la senyalització orientativa al Barri de La Florida

El Pla de Barris inicia la senyalització orientativa al Barri de La Florida

Senyalització orientativa Barri de la Florida

L’objectiu és facilitar la mobilitat i ajudar a ubicar els principals equipaments de la zona

Desprès de realitzar els treballs de senyalització horitzontal i vertical de tots els carrers del Barri de La Florida i per finalitzar amb aquesta actuació, inclosa dins el projecte del Pla de Barris, aquesta setmana s’ha iniciat la col·locació de senyals orientatius dins l’àmbit d’actuació del projecte.

L’acció consisteix en la col·locació de 19 suports amb senyals d’alumini ubicats en diferents punts del barri de La Florida de Miami Platja. També s’instal·laran 6 tòtems, un a cada cruïlla que dóna amb l’Avinguda Cadis, per tal d’identificar el mercat que es realitza cada dissabte durant tot l’any en aquest espai.

L’objectiu d’aquesta actuació es facilitar la mobilitat dels veïns i turistes que venen al nostre municipi i identificar de manera clara i segura on s’ubiquen els principals equipaments i serveis que hi ha a Miami Platja, com són les escoles, el poliesportiu, el centre polivalent, els serveis municipals, el CAP, o la policia local, entre d’altres.

El cost adjudicat d’aquesta actuació ha estat de 28.435,00€ (Iva inclòs), on el cinquanta per cent d’aquest import vindrà subvencionat per la Generalitat de Catalunya dins el marc del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de La Florida de Miami Platja.

Amb aquesta actuació es donaran per finalitzades les obres de senyalització viària del barri de La Florida de Miami Platja.

Comparteix aquest article